Program Magunkért

Bevezető

A rendszerváltás óta eltelt időszakot a magyar társadalom egyre nagyobb része sikertelennek tartja, többen kétségbe is vonják, hogy valóban nevezhetjük-e annak a történéseket. Véleményünk szerint, rendszerváltás ugyan történt, és köszönet ezért az akkori közreműködőknek, mégis az elmúlt közel harminc évben a társadalmi és politikai folyamatok sajnos nem alakultak minden téren optimálisan.

A valódi rendszerváltás azt jelenti, hogy létrejön egy új politikai kultúra, új ország struktúra, megtörténik a hatalmi rendszer átalakítása egy jóléti társadalom állampolgárainak érdekében, a leghatékonyabb működés mellett a legtöbb értéket teremtve, növelve ezzel Magyarország elismertségét hazai és nemzetközi téren egyaránt.

Természetesen a múltat már nem tudjuk megváltoztatni, de a jövőnket igen. Ezt a másfajta, új gondolatiságot és cselekvési tervet foglalja magában ez a politikai program.

Szeretnénk világosan, egyszerűen és érthetően bemutatni azokat a lépéseket és intézkedéseket, amelyek új perspektívát jelentenek majd a teljes magyar társadalom számára.

Oktatási program

Oktatási program Az ABC-től a diplomáig Az oktatáspolitika nehezen értelmezhető önmagában, egy ország stratégiájában párhuzamba állítható a foglalkoztatottsággal, az egészséggel, a munkanélküliséggel és a bűnözéssel. Tanulmányok bizonyítják, hogy a magasabb iskolázottság valamennyi mutatóra pozitív hatással van, pozitívan hat az egyén életszínvonalára, testi és mentális egészségére, csökkenti a munkanélküliséget, a bűnözést, és az egészségügyi költségeket. Továbbá…

Read more

Egészségügyi program

Egészségügyi program Orvosoljuk a problémákat! Az Európai Egészségügyi Fogyasztói Index rangsorában 2016-ban Magyarország a 27. helyen állt, 2017-re lecsúszott a 30. helyre. Az Európai Egészségügyi Fogyasztói Index hét területet vesz figyelembe, amikor egy ország egészségügyi helyzetét vizsgálja, melyek a következők:   – a betegjogok érvényesülése   – az ellátás hozzáférhetősége   – a gyógyítás eredményessége…

Read more

Szociális program

Szociális program A szegénységtől a jólétig Magyarországon a szegénység szót többféleképpen definiálják, ebből adódóan több mutatót vizsgálnak. Ez széles teret enged a statisztikák kozmetikázásának. A szociális helyzet, az ellátottság és a nélkülözés jelentős mértékben attól függ, hogy az adott település mennyire elérhető és látható. A szociális nehézségek vidéken sokkal élesebben jelennek meg, mint a fővárosban.…

Read more

Gazdaságpolitikai program

Gazdaságpolitkai program Jóléti gazdaság A létminimum összegéből nem lehet ma Magyarországon megélni. Az elmúlt években több, mint félmillió magyar ember hagyta el az országot gazdasági menekültként, mely minden szakmát jelentősen érint. A vállalkozások terhei miatt egyre növekszik a feketegazdaság, melynek következtében nyugdíj nélkül maradnak generációk. A társadalom jelentős része szegénységben, alacsony életszínvonalon él, ami teljes…

Read more

Korrupcióellenes program

Korrupcióellenes program Tízparancsolat és tiszta kéz A korrupció szó latin eredetű, azt jelenti: romlás. A korrupció általános jelentése szerint olyan cselekedet, amely során valaki valamilyen természetű juttatásért cserébe jogosulatlan előnyhöz juttat másokat. A politikai és gazdasági korrupciónak nincs általánosan elfogadott definíciója. A korruptnak tekintett tevékenység határai és megítélése kultúrától és korszaktól függ. Magyarországon a Nemzeti Védelmi Szolgálat…

Read more

Biztonságpolitika program

Biztonságpolitkai program Biztonság és nyugalom Biztonságpolitikai szempontból a legfontosabb, hogy a magyar állampolgárok teljes biztonságban legyenek Magyarországon. A jelenlegi kormány által kiépített kerítést és a határvédelmet ennek érdekében fenntartjuk. Minden rendelkezésünkre álló segítséget megadunk a háborús övezetek békéjének megteremtéséért és fenntartásáért, összefogva az erre hivatott szervezetekkel. A jelenlegi európai menekültválság mértéke nem éri el az…

Read more

Belpolitikai program

Belpolitkai program Rend és biztonság A Magyar Rendőrség létszáma 48.000 fő. A létszám a rendszerváltás óta közel a duplájára emelkedett. 2007 óta a határok őrzését is a rendőrség látja el. 2010 óta a rendőrséget többször átszervezték, egységeket vontak össze, szedtek szét, helyeztek más parancsnokság alá. A korkedvezményes nyugdíj a pálya egyik nagy vonzereje volt, melyet…

Read more

Külpolitikai program

Külpolitikai program Nemzetközi együttműködés A külpolitika az ország érdekeinek menedzselése a nemzetközi színtéren, a legmagasabb fokú nemzetközi integráció megvalósítása a függetlenség megtartása mellett. A külpolitika ideálja egy olyan átfogó, valamennyi kontinensre kiterjedő szövetségi rendszer, amelyben az ország megőrzi teljes szuverenitását. Az ország aktuális belső állapota, valamint az aktuális regionális és globális helyzet dönti el, hogy…

Read more

Innovációs és tudománypolitikai program

Innovációs és tudománypolitikai program Kutatás és fejlesztés Az innováció egy kreatív ötlet érvényre jutása a társadalomban, amely kedvezőbb feltételeket teremt az élet valamely területén, vagy megpróbál egy még nem létező igényt megteremteni. A közvetlen megtérülésű gazdasági innováció vonzza a befektetések nagy többségét, átrendezi a szabályokat, változást hoz a társadalmi rendszerbe. Nemzetközi példák is az innováció…

Read more

Fenntartható fejlődés és energetikai program

Fenntartható fejlődés és energetikai program Közös otthonunk a Föld A fenntartható fejlődés fogalma ma már egy új, önálló szakterületet jelöl. A terület fő kérdése: hogyan tud olyan módon fejlődni az emberiség, hogy nem éli fel a Föld erőforrásait, termőföldjét, levegőjét? Fontos megértenünk, hogy maga az elnevezés nem kellően pontos, ugyanis nem fejlődésről, hanem gazdasági növekedésről van szó.…

Read more

Kulturális és egyházpolitikai program

Kulturális és egyházpolitikai program A hit magánügy A vallás, a hitélet minden korban igen érzékeny terület volt. Amikor a vallás, illetve az egyházak közvetlenül belefolytak a politikába, a következmény minden esetben katasztrófa lett. Ahol jelenleg is ez történik, ott megfigyelhetjük a társadalom elsorvadását, a külpolitika irracionális mértékű kiéleződését. Már a 16. században megjelent a szekularizáció,…

Read more

Állatvédelmi program

Állatvédelmi program Az állatok a barátaink Az állatok bántalmazása, az állatkínzás döbbenetet és megütközést kelt a civilizált emberben. A nyilvánosságra kerülő esetek nagy port vernek fel, széles körben felháborodást eredményeznek. Magyarországon nincs pontos nyilvántartás arról, hogy összesen hány állatot tartanak kedvtelésből, a témával foglalkozó szakemberek 6-7 millióra teszik a számukat. Kijelenthetjük, hogy a családok mintegy…

Read more

ÖSSZEFOGLALÓ

A politika túlságosan hosszú idő óta csatatér, jellemzője a háborús retorika, mindent áthat a képzelt ellenségek ellen vívott végtelen harc. Mi, a Magunkért Demokrata Párt, másképp akarunk politizálni, egy új politikai kultúrát kívánunk megteremteni, ahol valóban az EMBER fontos.

A politika a társadalom erőforrásainak menedzselése, a társadalom valóságban létező problémáival, nehézségeivel, lehetőségeivel és céljaival foglalkozik.

Jelen Magyarországon olyan súlyos állapotok uralkodnak több területen, amelyeket azonnal kezelnünk kell. Halaszthatatlan intézkedéseket igényel a szegénység felszámolása, az egészségügy rendbe tétele, az oktatás modernizálása, a nyugdíjrendszer átalakítása és a korrupció megszüntetése.

Megalkottuk a 21. század demokrácia-modelljét, mely megvalósítható, érthető válaszokat és megoldásokat ad ezeknek az égető társadalmi problémáknak a megoldására. Mindezt csak azok tudják megvalósítani, akik tiszta szándékkal, valóban az ország és az itt élő emberek jólétéért akarnak tenni.

Mi, a Magunkért Demokrata Párt, élére állunk a politika szellemi forradalmának, mert amíg a politika nem változik meg, más sem fog. Készek vagyunk közösen mindenkivel együtt dolgozni egy tiszteségesebb és boldogabb Magyarországért.

TEGYÜNK MAGUNKÉRT!

vissza a főoldalra ikon