Kell az Összefogás Párt Küldetése

A KÖSSZ Párt legfontosabb feladata a mélyszegénységben élők helyzetének javítása, kiút mutatása a nyomorból!

Alkotmányos jog az élethez való jog, minden magyar Állampolgár számára!

A KÖSSZ Párt olyan politikai szerveződés, amely erkölcsi és értékrendjét tekintve tradicionális, a haladó európai értékeket, a demokráciát és az ökoszociális piacgazdaságot vezérlő fonalként fogadja el. A globális rendszer újraszerveződési folyamatában a nemzeti értékek megőrzését, a nemzeti érdekek képviseletét feladatának tekinti.

Társadalomszemléletében szociális, célja olyan Magyarország kialakítása, amely a társadalom minden tagjának egyenlő esélyt biztosít az előre haladáshoz, ahol a környezettel harmóniában élő ember megteremtheti a jövő generációi számára a fenntartható környezeti és gazdasági feltételeket is.

A KÖSSZ Párt a nemzeti és keresztény értékeket büszkén felvállaló társadalmilag elkötelezett erőt hoz létre, amely kérlelhetetlenül fogja képviselni a munkajövedelmükből élők, a helyi kisvállalkozások és az állástalanok érdekeit. Az elmúlt 27 év rossz gazdaságpolitikai döntéseinek következményeképpen a magyar társadalom nagy része elszegényedett, a hatalmon lévő kormány nem gondoskodott munkahelyek teremtéséről, cserben hagyta állampolgárait.

Pártunk programja minden felnőtt magyar számára 100.000 Ft minimum jövedelmet célul tűz ki.

Hazánk akkor válhat az európai nemzetek demokratikus közösségének egyenjogú és egyenrangú tagjává, ha meghaladja az elmúlt 27 év hibás döntéseit, ha szociális, ökológiai és gazdasági szempontból egyaránt fenntartható – állammodellt hoz létre, amely elismeri, tiszteletben tartja, garantálja és védi az emberi, polgári és közösségi jogokat.

A KÖSSZ Párt stratégiai célkitűzései

 • az alkotmányos rend visszaállítása;
 • a hatalmi ágak szétválasztása;
 • független magyar bíróság megteremtése;
 • független, politikamentes ügyészség kialakítása;
 • közvetlen, a nép által választott köztársasági elnök;
 • közvetlen, a nép által választott parlamenti elnök;
 • olyan demokratikus állam megszilárdítása, amelyben hazánk polgárai, európai magyarként határozhatják meg magukat;
 • olyan anyaország felépítése, melyre büszkén tekinthetnek honfitársaink és a határainkon túl élő nemzettársaink;
 • mérsékelt politikai szervezetekkel, ágazati érdekképviseletekkel, országos és helyi civil társulásokkal, vidéki helyhatóságok független vezetőivel, valamint szakmájukban elismert – mindeddig a politika világán kívül tevékenykedő értelmiségiekkel szövetkezve, a kirekesztődött tömegek társadalmi integrálása, és a leszakadó, egzisztenciájában veszélyeztetett alsó-középréteg társadalmi felemelkedési csatornáinak megteremtése;
 • a képzett és képzetlen állástalanok, a saját családi vállalkozásukból élők, az életük munkája, és több évtizednyi járulékfizetésük eredményeként nyugdíjban részesülők érdekeinek megalkuvásoktól mentes képviselete, a napjainkban mindent eluraló nyers tőkelogika ellenében;
 • a képviseleti és részvételi demokrácia intézményes, alkotmányos összhangjának kialakítása;
 • a nemzeti nagytőke és a multinacionális vállalatok bevonása a közösségi feladatkörök ellátásának finanszírozásába, a hazai közteherviselésük előmozdítása révén;
 • az államháztartási rendszerek fenntarthatóvá tétele;
 • demokratikus, tiszta, átlátható szabályrendszer megalkotása.

HISSZÜK ÉS VALLJUK

– hogy minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a társadalom részéről arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges,

– hogy mindenkinek joga van a munkához, a munkahely biztonságához, a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához, a lakhatáshoz és annak biztonságához,

E jog érvényesülését, az államnak a versenyszféra keretei között álláslehetőséghez nem jutó állampolgárok számára, közösségi tulajdonú gazdasági szervezetek működtetésével, méltó megélhetést biztosító szociális munkahelyek létrehozásával kell biztosítania,

– hogy az egyenlő munkáért, megkülönböztetés nélkül, mindenkit egyenlő bér illet meg,

Minden dolgozónak a végzett munka mennyiségének és minőségének megfelelő bérezéshez van joga. MAGYARORSZÁGON A MINIMÁLBÉRT 300 EZER FORINTBAN HATÁROZZUK MEG, 2018.05.01.-TŐL!

Továbbá mindenkinek joga van a pihenéshez, a szabadidőhöz és a rendszeres fizetett szabadsághoz,

– hogy az ország minden polgárának joga van a testi és lelki egészséghez. Ezt a jogot az államnak – az egészségügyi ellátás és a munkavédelem megszervezésével – kötelessége garantálni,

– hogy hazánk minden polgárának joga van a szociális biztonsághoz; öregség, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és a munkanélküliség esetén a megélhetésükhöz szükséges ellátásra jogosultak. Az államnak az ellátáshoz való jogot a társadalombiztosítás útján és a szociális intézmények rendszerével kell megvalósítania,

– hogy az államnak biztosítania kell az állampolgárok számára a művelődéshez és az oktatáshoz való jogot. Mindez a közművelődés kiterjesztését és általánossá tételét, az ingyenes és kötelező általános iskolát, képességei alapján mindenki számára hozzáférhető közép- és felsőfokú oktatást, továbbá az oktatásban részesülők anyagi támogatását beleértve, a mindenkori kormányzat alapvető feladatköre.

Alkotmányos jog az élethez való jog, minden magyar Állampolgár számára!

Minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a társadalom részéről arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges.

Hazánk minden polgárának joga van a szociális biztonsághoz; öregség, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és a munkanélküliség esetén a megélhetésükhöz szükséges ellátásra jogosultak. Az államnak az ellátáshoz való jogot a társadalombiztosítás útján és a szociális intézmények rendszerével kell megvalósítania,

Minden dolgozónak a végzett munka mennyiségének és minőségének megfelelő bérezéshez van joga. MAGYARORSZÁGON A MINIMÁLBÉRT 300 EZER FORINTBAN HATÁROZZUK MEG, 2018.05.01.-TŐL! Továbbá mindenkinek joga van a pihenéshez, a szabadidőhöz és a rendszeres fizetett szabadsághoz.

vissza a főoldalra ikon